Ga naar de homepage  Ga naar de contactpagina

 

Contactgegevens
Countlogic Business Support B.V.
Postbus 351
3800 AJ Amersfoort

(T) +31 (0) 6 1091 5139
(E) info@countlogic.nl
Kijk op onze contact-pagina voor ons bezoekadres
 
Wij zijn lid van:
VNSA
NIRPA

Zoeken op deze site Zoeken   Ga naar onze sitemap Sitemap


Disclaimer

U bent hier: HomepageDisclaimer ©

Countlogic Business Support BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Countlogic Business Support BV vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Countlogic Business Support BV kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Countlogic Business Support BV anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken

Countlogic Business Support BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van haar site en/of met de onmogelijkheid om haar site te kunnen raadplegen.

 

Home  |  Diensten  |  Referenties  |  Vacatures  |  Contact  |  Links  

© Copyright Countlogic Business Support BV - 2008 - 2022
Disclaimer
Valide CSS!